prz3 prz6 prz7

   We wrześniu 2012 przystąpiliśmy do projektu "Przedsiębiorcze Szkoły" we współpracy z WSIiZ w Rzeszowie. Uczniowie reprezentujący "Leszczyńskiego" zajęli II miejsce w międzywojewódzkiej rywalizacji. Największym plusem projektu okazały się wdrożone w dydaktykę szkolną gry strategiczne "Wirtualny Doradca" i "Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne". Z powodzenie wykorzystują je kolejne roczniki, rywalizując podczas innowacyjnych zajęć z podstaw przedsiębiorczości.
      Wirtualny Doradca
Gra decyzyjna Wirtualny Doradca jest to program komputerowy, który posiada w swojej strukturze problemy, mogące pojawiać się w przedsiębiorstwie zajmującym się doradztwem. Problemy do rozwiązania zawarte w symulacji dostosowane są do treści zawartych w podstawie programowej dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.
      Dzień Przedsiębiorczości    Bonus dla przedsiębiorczych
      TransEuropa       Ranking 2015       Ranking 2017
      Kapitalni        Karta Inwestycji        Notowania       Runda I    Runda II    Runda III    Runda IV   
      Złoty interes na 5000        Formularz biznesplanu      biznes.gov.pl      Wyszukiwarka kodów PKD      Formy opodatkowania       Formy opodatkowania artyk      Formy prowadzenia działalności gospodarczej      CEIDG-1 Formularz Instrukcja wypełniania
      Finisz 2016       Zagadnienia
      Chłopska Szkoła Biznesu Ekonomiczna gra planszowa inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej dla 12-30 uczestników. CSB w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. Wydawcą gry jest Małopolski Instytut Kultury.
      Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów. Jeśli planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą, ważne jest przedstawienie własnych umiejętności i kompetencji w jasny sposób. Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich pańsw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie.
      Eurodesk to…Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu "Erasmus+".

      Akcje  Przedwojenna Polska słynęła w całej Europie z dużych kopalń ropy i wydobycie tego surowca było najważniejszym działem gospodarki w Galicji. Przedstawione akcje to wyjątkowo ciekawe świadectwa historii przemysłu naftowego w Polsce. (Oryginały na ekspozycji w pracowni 38).