prz3 prz4
prz6 prz7 prz8
   Strona z materiałami do zajęć dla uczniów I LO w Jaśle    We wrześniu 2012 przystąpiliśmy do projektu "Przedsiębiorcze Szkoły" we współpracy z WSIiZ w Rzeszowie. Uczniowie reprezentujący "Leszczyńskiego" zajęli II miejsce w międzywojewódzkiej rywalizacji. Największym plusem projektu okazały się wdrożone w dydaktykę szkolną gry strategiczne "Wirtualny Doradca" i "Innowacyjne Przedsiębiorstwo Produkcyjne".
Z powodzenie wykorzystują je kolejne roczniki, rywalizując podczas innowacyjnych zajęć z podstaw przedsiębiorczości.
    
      Wirtualny Doradca
Gra decyzyjna Wirtualny Doradca jest to program komputerowy, który posiada w swojej strukturze problemy, mogące pojawiać się w przedsiębiorstwie zajmującym się doradztwem. Problemy do rozwiązania zawarte w symulacji dostosowane są do treści zawartych w podstawie programowej dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.
      Człowiek przedsiębiorczy 
      Rynek 
      Pieniądz 
      Rynek finansowy 
      Państwo, gospodarka 
      Uruchamianie działalności gospodarczej 
      Przedsiębiorstwo 
      Rynek pracy 
      Dzień Przedsiębiorczości    Bonus dla przedsiębiorczych
      TransEuropa       Ranking 2015       Ranking 2017
      Kapitalni        Karta Inwestycji        Notowania       Runda I    Runda II    Runda III    Runda IV   
      Złoty interes na 5000        Formularz biznesplanu      biznes.gov.pl      Wyszukiwarka kodów PKD      Formy opodatkowania      Formy prowadzenia działalności gospodarczej      CEIDG-1 Formularz Instrukcja wypełniania
      Finisz 2016       Zagadnienia
      Chłopska Szkoła Biznesu Ekonomiczna gra planszowa inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej dla 12-30 uczestników. CSB w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. Wydawcą gry jest Małopolski Instytut Kultury.
      Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów. Jeśli planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą, ważne jest przedstawienie własnych umiejętności i kompetencji w jasny sposób. Europass służy zapewnieniu obywatelom wszystkich pańsw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale w całej Europie.
      Eurodesk to…Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie - przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu "Erasmus+".

      Akcje  Przedwojenna Polska słynęła w całej Europie z dużych kopalń ropy i wydobycie tego surowca było najważniejszym działem gospodarki w Galicji. Przedstawione akcje to wyjątkowo ciekawe świadectwa historii przemysłu naftowego w Polsce. (Oryginały na ekspozycji w pracowni 38).


Odwiedzin:
Darmowy licznik odwiedzin